project nova ZWO commissie van PG Oosthoek

oktober 2017

ZWO betekent: Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking
Contacpersoon: Sarina de Schepper-Dekker, 06-30999070 en sarinadsd@zeelandnet.nl.

De ZWO commissie van PG Oosthoek bestaat uit: Mart Verbrugge, Sarina de Schepper-Dekker, Rina van Vooren en Hanneke van Waterschoot-Karremans.
In de provincie Zeeland bestaat een Classicale ZWO, CZWO Zeeuws-Vlaanderen/Walcheren. Sarina de Schepper neemt daarin deel.
De CZWO en dus ook ZWO steunt ontwikkelingsprojecten van Kerk in Actie. Meestal verbinden we ons voor 3 jaar aan een project.
Lees verder bij kopje projecten.

Wat doet de ZWO nog meer:
In 2018 onderzoeken we de manier waarop we contextueel bijbellezen onder de aandacht kunnen brengen en houden in de regio.
Tot 1-1-2018 ondersteunt PG Oosthoek Hanna Wapenaar. Zij is uitgezonden naar het Ujamaa Centrum (Zuid Afrika). Ze ondersteunt de methode van “Contextueel bijbellezen”.
PG Oosthoek zal namens de CZWO contact met Hanna houden in 2018, in 2019 eindigt haar uitzending namens Kerk in Actie.
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbel-lezen/contextueel-bijbellezen
Lees verder bij kopje Hanna Wapenaar.

De ZWO heeft tevens het initiatief genomen om van PG Oosthoek een Groene Kerk te maken.
De Groene Kerkenactie is een initiatief waarmee we concreet handen en voeten geven om als geloofsgemeenschap een groene gemeenschap te zijn.
Nu we sinds een aantal jaar aandacht geven aan Groene Kerk zijn, willen we PG Oosthoek in 2018 aan gaan melden. www.groenekerken.nl
Lees verder bij kopje duurzaamheid.