project Ujamaa Centrum (UC)

project Ujamaa Centrum (UC)

De classis Zeeuws Vlaanderen (CZWO) is al enkele jaren verbonden aan het project Ujamaa Centrum (UC) .

Hanna Wapenaar is sinds januari 2015 uitgezonden door Kerk in Actie in Zuid-Afrika. Ze werkt bij het Ujamaa Centrum. Ze helpt mee bij het organiseren en faciliteren van Bijbelstudies in lokale gemeenschappen. Ze heeft veel ervaring met de methode “bijbellezen met andere ogen”(contextueel bijbellezen)”; een zeer inspirerende methode om met elkaar in gesprek te komen.

Het UC stimuleert de dialoog tussen academici en lokale gemeenschappen. Ze bemoedigen minderheden met bijbelse verhalen en ondersteunt vrouwen. Het UC is verbonden aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika.

Hanna houdt een blog bij op de website van Kerk in Actie, (blog is digitale nieuwbrief).