Kinderen zijn altijd van harte welkom in de kerkdienst, de predikant schenkt wekelijks aandacht aan de kinderen.

Er zijn kleurplaten aanwezig, om tijdens de dienst te kleuren.

Kindernevendienst:

Kindernevendienst 

Beste ouders,

Lieke Willemse is 20 jaar en woont in Terneuzen. Ze zit in het laatste jaar van de opleiding leraar basisonderwijs.

Lieke zal onze kindernevendienst verzorgen, tot aan de zomer van 2019.

Haar hobby’s zijn onder andere gitaar spelen en zingen, dus dat worden vast muzikale bijeenkomsten het komende jaar!

Op de volgende zondagen is er kindernevendienst. Bekijk de agenda voor de meest actuele datums.

Het is voor Lieke fijn om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn.  Daarom zult u twee weken voor de kindernevendienst een mail ontvangen van de kindernevendienst, met de mogelijkheid tot opgave. 

Opgave: We willen u vragen om dan per mail te laten weten of u met uw kinderen aanwezig bent.

We hopen op mooie diensten voor en met de kinderen!
Groeten Sophie, Sarina en Lieke. 
kindernevendienst@pgoosthoek.nl

 

Oppasdienst

Op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers.

Geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten.

Contactpersonen: Sophie Leenknecht (Tel: 0114-672 886, e-mail: jensl@zeelandnet.nl) en/of Rina van Vooren (Tel: 0114-690 335, e-mail: pvanvoren@zeelandnet.nl).