Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken.

Praktische hulp nodig? Een luisterend? Je bent Nietalleen.

 

www.nietalleen.nl