VROUWENGROEP  van de  PKN Gemeente  “Oosthoek”

De VROUWENGROEP bestaat al  ruim 12 jaar en komt maandelijks bij elkaar, op donderdagochtend.

We beginnen  dan om 09.30 uur met een kopje koffie/ thee om elkaar te kunnen  spreken en rond 10.00 uur begint  het programma  en willen dan  eindigen rond 11.30 uur, zodat iedereen vrij is om weg te gaan of nog even wil blijven  napraten.

De groep bestaat uit ongeveer 10 dames .

De aanwezigheid is  vrijblijvend, maar de ervaring is dat iedereen altijd  graag komt.

Het is fijn om elkaar  zo  op een ander moment  te ontmoeten(  de bijbel te openen, samen te bidden, te bemoedigen etc. )  dan alleen op zondag in de kerk.

De ochtend is meestal bij 1 van de dames thuis. Van tevoren wordt gevraagd wie er gastvrouw wil zijn. Dat is  overigens geheel vrijblijvend.

Bij een creatieve ochtend vragen we meestal of we een grotere ruimte kunnen gebruiken in de kerk. Ook  de kerstviering/ paasviering houden we meestal in de consistorie.

Aan het begin van een nieuw seizoen worden de data bekend gemaakt en bespreken we samen wat we zoal willen gaan doen .

Het programma is heel  gevarieerd:

  • Van  het bespreken van een  bepaald onderwerp ( kan een actueel of een bijbels thema zijn)
  • Het uitnodigen van een spreker/spreekster over een van tevoren  opgegeven onderwerp
  • Creatief bezig zijn, met elkaar voorbereiden of soms ook een gast uitnodigen ( workshop)
  • Jaarlijks een dag uitstap maken.  Zoals naar een museum, bloementuin, stadswandeling etc. met een lunch erbij. Dat is dan gelijk als afsluiting van het seizoen . (In juli en augustus worden  er geen ochtenden  georganiseerd)

Misschien zijn er vrouwen die ook interesse hebben  en  eens een ochtend willen meemaken …..altijd

hartelijk welkom!!  Raadpleeg  voor data van de vrouwenochtenden de AGENDA

Voor verdere  informatie kunt u ook  terecht bij

Ina Mulder-van Selst

Email: ina_muldervselst@hotmail.com