Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.

– Hebreeën 6:19

Activiteiten

Diaconale (ZWO) projecten

ZWO betekent: Zending- Werelddiaconaat- Ontwikkelingssamenwerking. Algemeen: Kerk in Actie (KiA) werkt namens de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, de andere aangesloten kerken en vele duizenden particuliere donateurs. Plaatselijke gemeenten zijn de opdrachtgevers van KiA.

De steun aan partners en projecten is op landelijk niveau gebundeld om de kwaliteit en de doelmatigheid van het werk zo groot mogelijk te laten zijn. KiA werkt met partnerorganisaties en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van kerken, organisaties en mensen. Zij vragen ons om meeleven, gebed en financiële steun.

De ZWO commissie van PG Oosthoek bestaat uit:  Mart Verbrugge, Sarina De Schepper-Dekker en Rina van Vooren.

 

ZWO Zeeland heeft een Ring ZWO Zeeuws Vlaanderen. Contactpersoon is mevrouw Sarina De Schepper-Dekker.

De projecten staan vermeld op de website: www.gelovenindedelta.nl

 

De ZWO heeft tevens het initiatief genomen om van PG Oosthoek een Groene Kerk te maken.

Sinds 2018 staat PG Oosthoek officieel aangemeld als Groene Kerk www.groenekerken.nl