Hieronder vindt u een toelichting op enkele projecten en doelen die door de diaconie en de ZWO worden gesteund.

Zie voor de projecten van de ZWO ook https://www.gelovenindedelta.nl/zwo/

 

1. Stichting de Melkkan

Onze Diaconie steunt jaarlijks “Stichting  De Melkkan” uit Hulst met een gift.

Hieronder kunt u lezen wat “De Melkkan “ zoal doet. Aantekening hierbij is, dat nu, tijdens de Corona-crisis, het gebouw van de Melkkan niet geopend is. Zie ook de website van de Melkkan : stichtingdemelkkan.jimdo.com

Mocht u iemand kennen die hulp nodig heeft , of heeft u zelf hulp nodig, dan kunnen wij helpen om contact te leggen met Stichting De Melkkan.

U kunt contact opnemen met onze diaconie – diaconie@pgoosthoek.nl

 

Vrijheid van gebrek,

Stichting de Melkkan staat voor het wegnemen van het gebrek armoede, en dat in de breedste zin van het woord armoede!

Armoede is voor veel mensen, te weinig geld om een volwaardig leven te kunnen leiden. Maar armoede is meer dan alleen maar geld…..

Het staat ook voor een belangrijk deel van een plaats in onze maatschappij, hoe wij als mens worden geaccepteerd door……mensen.

 

Afhankelijk van het budget en gedoneerde goederen, kan Stichting de Melkkan tijdelijk hulp aanbieden.

Naast menselijke gevoelige hulp is dat ook  praktische hulp, waaronder voedingsmiddelen.

Hulpvragers kunnen bij de Melkkan terecht, als ze nog geen professionele hulp hebben en (net) boven de norm van de Voedselbank uitkomen. De Melkkan stelt dat ze wel gebruik kunnen maken van het aanbod, maar dat de hulpvrager dan wel alsnog professionele hulp zoekt. ->“Geen hulp zonder traject.”

De hulpvrager moet zelf de situatie waarin hij/zij zich verkeert, proberen aan te pakken.

Als tegenprestatie voor de hulp vragen van de Melkkan, wordt er gevraagd dat de hulpvrager om actief deelneemt aan de activiteiten. Naar gelang de gezondheid dat toelaat.

Maar het is een belangrijk middel om weer zelfstandiger te worden, en zelf mee te werken om het eventuele sociale isolement aan te pakken. De vrijwilligers zijn bijna allemaal zelf ervaringsdeskundige en weten heel goed hoe het voelt om in de situatie te zitten.

 

Stichting de Melkkan schrijft:

“Doordat helaas de donaties van voeding en verzorgingsproducten helaas steeds minder werd, is er het “sociaal” kruidenierswinkeltje ontstaan. Dit heeft enkele voordelen voor alle leden, ten eerste kunnen zij de producten nemen die ze echt nodig hebben, ten tweede is het voor enkele leden weer de waardigheid om zelf boodschappen te kunnen doen en leren sommige ook weer met geld om te gaan. Maar het heeft ook een andere reden en dat is het budget wat wij tot onze beschikking hebben……..Zo zorgen de leden ook voor elkaar, en met de opbrengst van wat er verkocht is, kunnen wij de winkel weer aanvullen.

De gezamenlijke dag op vrijdag staat volledig in het teken van elkaar helpen, dat begint met alle vrijwilligers ( dat zijn allemaal leden en oud leden ) die alle ruimtes klaarzetten, zodat iedereen lid of geen lid, zich welkom voelt zodra men binnen komt.

Momenteel helpen wij 160 mensen, gezinnen en alleenstaande, waarbij onze nadruk ligt bij de kinderen”.

Mei 2020, Stichting De Melkkan

 

2. Inzameling van mobieltjes, cartridges, ansichtkaarten en postzegels

In beide kerkgebouwen staan houten inzamelboxen!

 Weggooien, dat doet u toch niet?

Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels?

Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie