Inzameling van mobieltjes, cartridges, ansichtkaarten en postzegels

In beide kerkgebouwen staan houten inzamelboxen!

 

Weggooien, dat doet u toch niet?

Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels?

Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie