Donaties

20-06-2020

Beste gemeenteleden van PG Oosthoek,

 

We zijn als kerkenraad verheugd om vanaf 5  juli de wekelijkse kerkdiensten te herstarten, en hopen dat u naar onze kerkdiensten kunt komen en weer samen het geloof te kunnen belijden!

 

Langs deze weg willen we u informeren over de praktische gang van zaken.

Uiteraard zijn er de bekende richtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk waar wij ook aan dienen te houden. De meeste hiervan zult u inmiddels wel kennen (www.rivm.nl)

Om gebruik te maken van de diensten dient u zich hiervoor aan te melden. Dit kan vanaf heden tot uiterlijk vrijdags voor de desbetreffende dienst. Dit omdat de GGD in geval van een uitbraak van Corona een contactonderzoek moet kunnen uitvoeren. Tevens maakt aanmelding vooraf het voor ons mogelijk om de diensten volgens de maatregelen te kunnen uitvoeren (er kunnen maximaal 45 personen in de kerkruimte). Indien er teveel aanmeldingen zijn, leggen we contact met u op daar een passende oplossing voor te zoeken.

Omdat we zullen moeten wennen aan deze aangepaste uitvoering van de diensten, hebben we ervoor gekozen om de kerkdiensten in juli in 1 gebouw te houden, dat is in Hulst. Vanaf augustus zullen we de erediensten ook weer in Kloosterzande vieren en gaan we over om een afwisselend rooster zoals u van ons gewend bent.

Reserveren:

Indien u een dienst wilt bijwonen mailt u uiterlijk de vrijdag vooraf, voor 19.00 naar: reserveren@pgoosthoek.nl

Tevens kunt u contact opnemen met onze scriba, dhr. Fokker tel. 06 53 64 23 28.

We hopen u gauw weer te mogen ontmoeten!

Namens de kerkenraad,

Sarina Schepper, Ineke Proost en Leander Klanderman.

 

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen

  • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
  • Houdt 1 ½ meter afstand.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Volg de aangewezen looproutes.
  • Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan.
  • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk dient tot een minimum te worden beperkt.
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Ziek uit.
  • Natuurlijk geldt ook nog: was vaak uw handen, hoesten en niezen in de binnenkant van uw ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien en schud geen handen.
« vorige