22-8-2020, Update i.v.m. bezoek kerkdiensten Protestantse gemeente Oosthoek

Beste gemeenteleden van PG Oosthoek,

 

We zijn als kerkenraad verheugd dat we sinds 5 juli weer kerkdiensten mogen organiseren en daar weer samen het geloof kunnen belijden!

Langs deze weg willen we u informeren met actuele informatie over de praktische gang van zaken.

Uiteraard zijn er de bekende richtlijnen van het RIVM en de Protestantse Kerk waar wij ons ook aan dienen te houden. De meeste hiervan zult u inmiddels wel kennen (www.rivm.nl).

Reserveren voor de diensten was de eerste weken nog een vereiste, nu is het niet meer noodzakelijk.

We houden nog wel bij wie er tijdens de diensten aanwezig zijn, zodat we iedereen kunnen bereiken mocht dat later nodig zijn.

 

Indien u de diensten nog niet kunt bijwonen en het contact mist, laat het ons dan weten. Dan kunnen we afspreken hoe we de verbinding kunnen maken.

 

We zien er naar uit u te spreken en/of te ontmoeten!

 

Indien u vragen heeft, contact zoekt of ervoor kiest ons vooraf wel te informeren van uw komst, mail dan naar: reserveren@pgoosthoek.nl.

Tevens kunt u contact opnemen met onze scriba, dhr. Fokker tel. 06 53 64 23 28.

 

We hopen u gauw weer te mogen ontmoeten!

Namens de kerkenraad,

Sarina Schepper, Ineke Proost en Leander Klanderman (commissie gebruikersplan).

 

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen

  • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
  • Houdt 1 ½ meter afstand.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Volg de aangewezen looproutes.
  • Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan.
  • Indien er een consumptie/koffie wordt aangeboden, volgen we het hygiëne protocol van het RIVM op.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk dient tot een minimum te worden beperkt.
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf thuis. Ziek uit.
  • Natuurlijk geldt ook nog: was vaak uw handen, hoesten en niezen in de binnenkant van uw ellenboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien en schud geen handen.
  • Indien u recent een risicogebied bezocht of er woont, verzoeken we u het advies van het RIVM op te volgen! (toelichting op testen en/of quarantaine).