Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet.
Met de Actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen kerken in heel Nederland kinderen in armoede in hun regio verrassen met een rugzak vol verrassingen.

In juni/juli 2023 vond de actie voor de vierde keer plaats.
Vier jaar geleden startte de diaconie in Terneuzen, in 2021 nam de diaconie van Hulst voor het eerst deel en in datzelfde jaar werd de actie verder uitgespreid over alle diaconieën van heel Zeeuws Vlaanderen.
Met de actie Vakantietas kunnen kerkelijke gemeenten in heel Nederland kinderen uit kwetsbare gezinnen verblijden met een rugzak vol vakantie-verrassingen. “De vraag is dan natuurlijk wel: hoe bereik je de juiste gezinnen? De diaconieën werken daarvoor samen met de Voedselbank. Zij hebben veel ervaring met het uitdelen van producten, en kennen de gezinnen, kennen de armoede/ financiële problemen. Wij hebben de tasjes zelf uitgedeeld op hun vaste uitdeelpunten.”
De diaconie van Terneuzen bijvoorbeeld, heeft daarnaast wel de ogen en oren open gehouden voor andere kinderen met kwetsbare ouders. Ook aan hen zijn tasjes uitgedeeld en rondgebracht. Daarnaast is er samenwerking met Stichting Present, die ook een tiental tasjes heeft uitgedeeld aan kinderen van ouders die in een kwetsbare situatie zitten.
Prachtig dat deze regionale samenwerking heeft geleid tot het uitdelen van tasjes aan kinderen die bekend zijn bij Stichting de Melkkan in Hulst, door PG Oosthoek Hulst samen met Caritas Maria Sterre der Zee Hulst.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actie-vakantietas/