Zaterdagmiddag 8 juli 2023 hebben Burgemeester Tobias Robischon en Pfarerrin (dominee) Anneke Peereboom uit Michelstadt een bezoek gebracht aan Hulst.
Michelstadt ligt in Duitsland en is zustergemeente van Hulst.

Zij kregen ’s middags een rondleiding door de binnenstad van Hulst, samen met de burgemeester van Hulst, Ilona Jense-van Haarst en de gemeentesecretaris van Hulst, dhr. Sylvester ter Wal.
Afsluiting in de kerk van Hulst.
Burgemeester Tobias Robischon en dominee Anneke Peereboom sloten deze rondleiding af, met een bezoek aan onze Protestantse kerk in Hulst (samen met hun partners).
We hebben ze als ontvangstcomité ontvangen met orgelspel en een hapje en drankje.
Het was een aangename ontmoeting, waarin we gedurende een uur nader hebben kennisgemaakt en informatie uitwisselden over onder andere ons kerkgebouw met zijn geschiedenis en elementen. Over kerkzijn, kerkbeleving, kerkbezoek en de samenstelling van de gemeente. Beleidsspeerpunten en toekomstvisie. Oecumene, vacature voor kerkelijk werker, aandacht voor verdieping en verbinding ook buitenom de zondagse eredienst. Over activiteiten als: inloopmomenten in de kerk, de bloemengroet aan huis, vrouwengroep, contextueel bijbellezen, contact school en jaarlijkse ‘kinderen in de kerk’ kerkdiensten. Diaconale zaken als: aandacht aan vluchtelingen binnen onze gemeente, samenwerking met en steunen van maatschappelijke organisaties en goede doelen. Ook regionale projecten als vakantietasjes, volkstuintjes project en het voedselbankproject konden we kort aanstippen, als voorbeeld bij overkoepelende en daardoor verbindende acties met kerken in de regio Zeeuws Vlaanderen en ook binnen Hulst met Caritas.
Onze vier Duitse gasten waren erg geïnteresseerd, en wisten naar aanleiding van bovengenoemde onderwerpen ook veel te vertellen over hun (kerkelijke) gemeente in Michelstadt.
Samengevat:
Het was het een ontspannen en inspirerende ontmoeting, waarin het gesprek zich vanzelf ontwikkelde. We merkten dat we naast verschillen toch vooral ook veel overeenkomsten hebben. Mocht de gelegenheid zich voordoen dat we vanuit PG Oosthoek Michelstadt bezoeken, zijn we zeker welkom lieten ze ons bij het afscheid weten!
twee linken:
http://www.ev-dekanat-erbach.de/news/483.htm en https://www.buergermeister-fuer-michelstadt.de/
Nieuwsgierig?:
Mocht je graag meer willen weten, schroom dan niet het aan ons als ontvangstcomité te vragen. Joop Basting (organist, lid van Oecumenisch overlegorgaan), Martin Dekker (koster en voormalig kerkrentmeester), Mart Verbrugge en Sarina de Schepper-Dekker (beide diakenen). We zijn alle kerkenraadsleden/vrijwilligers van PG Oosthoek.

(NB -Martin staat niet op de foto’s, hij was fotograaf).