Alle kerkdiensten t/m zondag 31 mei zijn afgezegd en gaan dus niet door, maar doneren mag nog wel!

Hieronder geven we aan welke collectes we zouden houden. Wellicht kunt u toch uw bijdrage leveren door uw gift over te maken op rekeningnummer NL55RABO0332602656 t.n.v. Diaconie PG Oosthoek met vermelding van het door u gewenste doel.

Zondag 5 april 2020

6e zondag van de 40-dagentijd, Palmpasen

1e collecte: JOP

Donderdag 9 april 2020

Witte donderdag

1e collecte: PDC De Herberg

Zondag 12 april 2020

1e Paasdag

1e collecte: India, kinderen in de knel

Zondag 19 april 2020

1e collecte: St. Leergelden

Zondag 26 april 2020

1e collecte: Diaconie

Zondag 3 mei 2020

1e collecte: KIA Noodhulp

Zondag 10 mei 2020

1e collecte: Palazzolli

Zondag 17 mei 2020

1e collecte: St. Amecet

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag

Kerkdienst Axel,  collecte niet bekend.

Zondag 24 mei 2020

1e collecte: PDC De Herberg