Beste Gemeenteleden en overige belanghebbenden,

Het kan niemand zijn ontgaan dat in de afgelopen weken diverse maatregelen genomen zijn als gevolg van het Coronavirus, dat ook in ons land al velen heeft geïnfecteerd.

Diverse gemeenten, ook in onze omgeving, hebben al eerder besloten om geen kerkdiensten meer te houden totdat de situatie weer voldoende ‘veilig’ wordt beschouwd.

Net als veel andere gemeenten in de regio bestaat PG Oosthoek uit een grote groep oudere en daarmee veelal kwetsbare gemeenteleden.

Ook de kerkenraad van PG Oosthoek heeft nu, na overweging van de diverse meningen, opties en adviezen, besloten om de kerkdiensten in Hulst en Kloosterzande voorlopig NIET TE HOUDEN.

In ieder geval tot de door de landelijke overheid geadviseerde datum van 31 mei zal er geen dienst zijn. Ook alle kerkelijke vergaderingen in onze gemeente worden uitgesteld tot nader order.

Natuurlijk is dit een heel ingrijpende beslissing, maar wij menen hierdoor onze verantwoordelijkheid op de meest effectieve manier te nemen en een bijdrage te leveren aan het zo mogelijk beperken van verdere snelle uitbreiding van het Coronavirus met alle menselijke en maatschappelijke gevolgen van dien.

Alternatieven

De EO biedt de komende weken een alternatief aan om op zondagmorgen via NP02 om 09.20 uur een televisie kerkdienst mee te beleven.

Daarnaast kunt u op PC of Laptop kijken naar “Kerkdienstgemist.nl”, u kunt een kerk in Nederland kiezen die u wilt.

Daarnaast doet de kerkenraad een oproep aan u allen om ogen en oren open te houden, ook naar mensen buiten de eigen gemeente, voor hen die door deze Corona-crisis (verder) in een isolement raken en/of behoefte hebben aan iemand die boodschappen doet of op andere wijze naar hen omziet.

 

Uiteraard kunt u vragen stellen, zaken doorgeven of ideeën die voor de kerkenraad of pastoraal werker van belang zijn via e-mailadres: scribaat@pgoosthoek.nl of via de telefoon aan een van de kerkenraadsleden.

Wij rekenen op uw begrip en steun en wensen u namens de kerkenraad sterkte en wijsheid en goede weken op weg naar Pasen.