In de lijn van ‘weloverwogen iets meer ruimte bieden’ (woorden van de minister-president) is in de landelijke kerk overlegd en de advisering en richtlijnen enigszins aangepast. Concreet betekent dit dat het weer mogelijk is om met maximaal 30 bezoekers (exclusief zij die de dienst leiden en ondersteunen) fysiek een dienst bij te wonen.

Ondanks dat we het spannend vinden en ons bewust zijn van de risico’s, kijken we er vooral heel erg naar uit om elkaar te ontmoeten. We zullen ons allemaal herkennen in de woorden van synodescriba ds. De Reuver : ‘Het wordt steeds lastiger om vol te houden. Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof uiten in het lied en God de lof zingen?’.

De kerkenraad heeft zich hier over beraad, want: hoe geven we hier veilig invulling aan in onze gemeente?

 

Er is besloten om vanaf zondag 21 maart de kerk weer open te stellen voor maximaal 30 bezoekers. Wij vragen u dringend heel overwogen en verantwoordelijk met deze verworven vrijheid om te gaan.

Voorlopig is het niet nodig om u aan te melden voor de eredienst. Bij binnenkomst ligt er een lijst waarop uw naam genoteerd wordt. We zullen het aantal bezoekers monitoren en zo nodig maatregelen treffen als het aantal bezoekers het maximum overstijgt.

Laten we zo met elkaar op weg gaan naar Pasen!

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze scriba Ineke Proost, 06-48912812 scribaat@pgoosthoek.nl

De dienst is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

 

De belangrijkste wijziging op korte termijn is dat de kerkdiensten op Witte Donderdag 1/4 en Stille Zaterdag 3/4 niet door zullen gaan.

Verder is de dienst van Goede Vrijdag niet in Hulst maar in Kloosterzande.