Mailing over kerkdiensten tot 19 januari 2021

17 december 2020

Beste gemeenteleden van Protestantse Gemeente Oosthoek,

Op 14 december jl. heeft ons kabinet een lockdown afgekondigd, deze is ingegaan op 15 december 2020  en duurt in ieder geval tot 19 januari 2021.

Als Protestantse Gemeente Oosthoek willen we het advies van de classis opvolgen, wat inhoudt dat wij met ingang van heden tot in ieder geval het einde van de lockdown periode  geen kerkdiensten zullen organiseren. Daarbij vinden we dat, als heel veel sectoren binnen ons land “op slot” moeten – zoals nu het geval is, wij als kerk ook solidair dienen te zijn.

De kerkenraad betreurt dit zeer, zeker in deze periode van Advent en Kerst, waarin het samenzijn en samen beleven zo waardevol kunnen zijn.

Wij zijn ons nog aan het beraden of we aan kunnen sluiten bij online-kerkdiensten van een andere Protestantse gemeente in de buurt. Mogelijk kunnen we ook zelf nog wat aanbieden, dit wordt momenteel bekeken. We zullen u binnenkort hierover verder inlichten.

Hieronder lied 1005, couplet 1 en 5 meegegeven door classispredikant Arie van der Maas in zijn brief aan de kerkenraden:

Wij wensen u allemaal (ondanks alles) Gezegende Kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Indien u vragen heeft, of behoefte heeft aan persoonlijk contact kunt u mailen naar scribaat@pgoosthoek.nl of reageren op deze mail.

 Of telefonisch contact opnemen met de scriba:

André Fokker : 06-53 64 23 28

Met vriendelijk groet,

Namens de Kerkenraad Protestantse gemeente Oosthoek,

Sarina, Leander, Ineke

Gebruiksplancommissie