Hulst, 18 januari 2022

 

Beste gemeenteleden van PG Oosthoek,

In dit bericht informeren we u over de gevolgen van de verscherpte maatregelingen.

Na de laatste persconferentie van vrijdagavond j.l. moeten we helaas concluderen dat vanuit de PKN het advies is om niet fysiek kerkdiensten te organiseren. Gelukkig mogen we al wel steeds meer en wordt ons de hoop geboden dat we na de volgende persconferentie wel weer elkaar kunnen begroeten tijdens onze zondagse diensten.

Graag willen we u wijzen op de Oecumenische viering van Woord en Gebed op zondag 23 januari 2022 in de Sint Willibrordus basiliek, aanvang 11.00 uur. Deze dienst zal wel doorgaan onder strikte voorwaarden en een beperkt aantal bezoekers.

Voor het aanmelden voor deze viering in de basiliek dient u zich aan te melden op maandag tot en met donderdag tussen 9.30 tot 11.30 uur op 0114 745000, keuzetoets 2 of mailen naar: pkhulst@hmsdz.nl. Meer informatie is ook te vinden op onze website.

Indien u het contact mist, laat het ons dan weten. Dan kunnen we afspreken hoe we de verbinding kunnen maken.

Indien u vragen heeft, mail dan naar: scribaat@pgoosthoek.nl

Tevens kunt u contact opnemen met onze scriba,  Mw I. Proost 06-48 91 28 12.

We zien er naar uit u te spreken en/of weer te ontmoeten!

 

Namens de kerkenraad van PG Oosthoek,

Moderamen  – Jan Karremans, Ineke Proost en Leander Klanderman