Uitleg bij de Symbolische bloemschikking 2024

40 dagentijd, stille week en Pasen.

De teksten zijn overgenomen uit het oecumenisch leesrooster (alternatief spoor) en sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Voor elke zondag in de Veertigdagentijd en op de diensten in de stille week, is er een bloemschiksuggestie. Bij iedere tekst staan een korte uitleg met boodschap en enkele kernwoorden die richting hebben gegeven aan het ontwerpen van de bloemschiksuggestie.

De kernwoorden geven aan waar de symboliek en de lezing elkaar raken en worden verbonden.

 

 

De Veertigdagentijd staat in 2024 in het teken van teksten van Jeremia.

Die teksten zijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden. De profetieën van Jeremia zijn zwaar van het oordeel, een oordeel dat ook hem treft. Het oordeel staat niet op zichzelf, maar is gericht op een nieuw begin; het is wegdoen, opruimen om ruimte te maken voor iets nieuws. Kort gezegd gaat het in de komende vastentijd veel over het kruis met het oog op opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht.

In de Goede of Stille Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, onder het oordeel, met het oog op een nieuw begin (Klaagliederen 3:21, ‘Niet voor eeuwig verstoot de Heer’).

 

Basissymboliek

De lezingen komen uit de bijbelboeken Prediker en Jeremia. Het boek Prediker is toegeschreven aan koning Salomo. Het boek behandelt het thema van de vergankelijkheid van alles onder de zon en de zoektocht naar de zin van het leven. Het boek Jeremia is toegeschreven aan de profeet Jeremia. Het verhaalt vooral over de val van Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk.

 

We zijn voor de schikking uitgekomen op de bolvorm.

 

 

 

 

Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben.  Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.

 

De volledige uitleg bij de bloemschikking ontvangen?:

 De volledige brochure is  te downloaden op de website van liturgisch-bloemschikken

We kunnen u ook de brochure als bijlage mailen. Deze is op te vragen via diaconie@pgoosthoek.nl