Beste mensen,

 

Wat fijn dat u meedoet met dit onderzoek. Dit onderzoek heeft 55 vragen U levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de koers die deze gemeente in de toekomst wil varen. In dit onderzoek gaan we uit van een tegoed. We kijken dus niet naar tekorten die we op moeten lossen maar naar dingen waar deze gemeente sterk in is. Dat werkt bemoedigend. Zo mogen we de vitaliteit van deze gemeente ontdekken en versterken. We kijken daarmee naar de kernkwaliteiten. Deze zijn verdeeld over een aantal thema’s zoals boven (geloofsrelatie), binnen (denk aan pastoraat), buiten (denk aan het delen van geloof) en visie/leiderschap/vernieuwing. Misschien vindt u het wel spannend om over de toekomst van de kerk na te denken. Is er nog toekomst? De visienota van de Protestantse Kerk herkent de twijfel maar zet vragen en twijfels wel in een ander licht: “Naar onze overtuiging komt het in onze tijd en context aan op ‘lege handen’, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God. We oefenen onszelf in een spiritualiteit van alertheid. De kerk is niet een bedrijf wat we moeten redden, de kerk leeft van verbondenheid met Jezus Christus, maar: waar Jezus is, daar is de kerk. We strekken ons uit om daar te zijn waar Jezus is. (…). De kerk leeft van genade.

We mogen het goede ontdekken en het dragen als licht in een gebarsten kruik, zoals Paulus schrijft in zijn 2e Korintenbrief. Dat is voldoende!

Als u nog vragen heeft over de inhoud van de enquête, kunt u contact opnemen met de kerkenraad of met Leontien Slabbekoorn-de Muijnck, l.slabbekoorn@pgoosthoek.nl

https://forms.gle/1WHpirpxcs99Pnp57