Wij gedenken ons gemeentelid Leny Maat, Leny overleed 25 juni 2021.

We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen.

In Memoriam

Op 25 juni is overleden ons gemeentelid Leny Maat, gewoond in de Trumanlaan 48 in Hulst. Zij werd 84 jaar.
De tekst boven de rouwkaart;
“Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, als veel je wordt ontnomen, als je moet toelaten dat een ander je verzorgt. Als het leven niet meer jouw leven is. Dan komt de tijd dat het einde goede is”.
Leny geboren in een gezin met 2 broers en een zus. Op haar 16e kreeg ze haar 1e kind. 7 kinderen werden er geboren. 1 zoontje is vroeg overleden. Het leven ging niet altijd over rozen. Veel kwam op Leny haar schouders. De kinderen werden door haar opgevoed. Ze was vader en moeder tegelijk. Het samengestelde gezin is een eenheid. Leny was dankbaar dat iedereen goed met elkaar om kan gaan. Het was voor de kinderen goed thuis. Alles kon, veel volk over de vloer. Een lolletje daar hield ze van. Wilde van alles op de hoogte blijven. Wilde veel uitproberen. Ze was een levensgenieter. Voor de kleinkinderen een moderne oma. Breien deed ze veel en voor iedereen. Toen ze een scootmobiel moest, scheurde ze door Hulst en de Polders. Leny was een gelovige vrouw. Daar heb je de gemeenschap van de kerk bij nodig. Daar was Leny vele jaren regelmatig te vinden. Daar klonken ook de liederen en teksten uit de Bijbel, die Leny zelf voor haar afscheid uitkoos. Daar kon ze kracht uit putten. Leny was 12 jaar diaken in de kerk. Ook was ze vrijwilliger bij de Rouwgroep in Zeeuws-Vlaanderen. In de afscheidsdienst lazen we Psalm 139 en uit Johannes 10 vers 14-17. God die ons door en door kent. En over de goede Herder, Jezus. Dat sprak Leny aan. De teksten koos ze wel bewust uit voor deze dag. Jezus die als Herder over ons waakt. We denken aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Peter Morée