PG Oosthoek is een Groene Kerk.

Kort voor 2014 nam de ZWO commissie kennis van de organisatie Groene Kerk. www.groenekerken.nl

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur.  Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.

Andere kerken die zich als Groene Kerk hadden aangesloten, maken op de website kenbaar dat ze zich als kerkelijke gemeenschap inspannen voor een betere en rechtvaardige wereld. Ze laten zien wat hun bijdrage is aan het verminderen van het klimaatprobleem, of het opkomen voor eerlijke handel of het bevorderen van biodiversiteit.

 

PG Oosthoek:

Op de startzondag in 2014 presenteerde de ZWO commissie (diaconie) informatie over het ontwikkelingsproject NOVA van Kerk in Actie. Er werden duurzame producten gepresenteerd, waaronder duurzaam geteelde koffie. Sindsdien schenken we na de kerkdiensten eerlijke koffie (Fair Trade koffie en thee, om op te komen voor eerlijke handel).

In de periode 2014-2020 zijn verschillende themadiensten gehouden rondom dit thema, waarbij we onder andere de Gem Hulst hebben gevraagd het 100-100-100 project te presenteren en daarover met ons in gesprek te gaan. Ook zijn er gasten uit andere Groene Kerken (uit de regio) op bezoek in een themadienst, om ons te inspireren. Themadiensten die we hebben gehouden over Armoede en Vluchtelingen pasten eveneens binnen deze missie.

 

Er zijn sinds 2014  jaarlijks “groene” aanpassingen gedaan:

Zoveel mogelijk verlichting is vervangen door spaarlampen.

Afvalscheiding volgens gemeentebeleid in de kerk en consistorie.

Gebruik van biologisch afbreekbare en milieuvriendelijke schoonmaak producten.

Bewuste keuzen van gebruik stenen koffiekopjes en theeglazen, in plaats van wegwerpbekers.

Isolatie van kerkgebouw en Poorthuis.

Blijvende oriëntatie op meer duurzame keuzes in het brede beleid van PG Oosthoek.

 

We zijn officieel aangemeld bij Stichting Groene Kerk, staan ook zo vermeld op jun website en dragen die naam op de gevel van het kerkgebouw.

 

Afrondend:

Ieder die zich door het lezen van deze tekst geroepen voelt om te reageren en/of mee te denken, mag zich welkom voelen!

Contact via de diaconie: diaconie@pgoosthoek.nl