Dhr. Jan Karremans (voorzitter)

Dhr. Mart Verbrugge (lid)

Mevr. Sarina de Schepper (secretariaat)

Mevr. Ineke Proost (secretariaat)

Algemeen mailadres: diaconie@pgoosthoek.nl

 

Penningmeester:

Mevr. Rini Groenewegen, rigro.1946@kpnmail.nl

 

Waar staat de diaconie voor:

Onze diaconie heeft als missie het “dienstbaar zijn aan onze naaste”. Wij  proberen dit zo goed mogelijk vorm te geven door het steunen van mensen ver weg en dichtbij. Per hulpvraag kijken we welke vorm van ondersteuning het best bij de situatie past.

Tegelijkertijd zijn we er om te luisteren en mee te denken over oplossingen.

 

Wat doet een diaken?

Een diaken maakt deel uit van de kerkenraad en is dus ambtsdrager. Een ambtsdrager wordt gekozen voor en bevestigd in het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ambtsdragers. Verder ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van het diaconaat. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid waartoe de kerkelijke gemeente is geroepen.

Middels het aanbieden van de attenties op verjaardagen en bij jubilea ontstaan vaak als vanzelf persoonlijke contacten. De diaken kan ervoor kiezen de ouderlingen en pastorale medewerkers in het bezoekwerk te ondersteunen door mensen ook meerdere malen te gaan bezoeken.

Diakenen doen dienst tijdens de erediensten op zondag volgens een rooster. Zij dragen zorg voor de collecten tijdens de kerkdiensten. Ook nemen zij volgens het rooster actief deel aan de voorbereidingen voor en de viering van het Heilig Avondmaal.