Het pastoraat van onze gemeente berust bij onze ouderlingen.

Dhr. Kees van Deijk

 

Naast onze ouderlingen hebben we ook een pastoraal medewerker: Dhr. Peter Morée.

Als u contact wenst kunt u contact opnemen met onze scriba.

 

Wat doet een ouderling?

Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus ambtsdrager. Een ambtsdrager wordt gekozen voor en bevestigd in het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ambtsdragers. Verder ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg. Deze krijgt o.a. gestalte in het bezoeken van gemeenteleden. In onze wijkgemeente is het zo, dat de kerkenraad in dit werk ondersteund wordt door wat wij ‘pastorale medewerkers’ noemen.(Zie toelichting hieronder)

Door hun ondersteuning kan de ouderling zich met name richten op het coördineren van het bezoekwerk in de haar/hem toebedeelde sectie en het bezoeken van die adressen waarvoor de pastorale medewerker haar/zijn hulp inroept.

Voor het bezoekwerk wordt zij/hij samen met de pastorale medewerkers toegerust tijdens de avonden die speciaal met dit doel maandelijks worden belegd. Bij hun werk kunnen zij altijd terugvallen op de predikant.

Verder doen ouderlingen dienst in de kerk tijdens de erediensten op zondag volgens een rooster, en bij rouw- en trouwdiensten. Zij wonen de vergaderingen bij van de kerkenraad (om de twee maanden) en eventuele meerdere vergaderingen.

Samen met de predikant vormen zij het consistorie (ook wel ouderlingenberaad genoemd), waar onderwerpen van pastorale aard die spelen in de gemeente worden besproken.