Mw. Helge v Drongelen-de Meijer (voorzitter kerkenraad)

Dhr. André Fokker (scriba kerkenraad)

Mw. Sophie Leenknecht – Dieleman

Dhr. Cees van Deijk