Het pastoraat van onze gemeente berust bij onze ouderlingen.

 

Mw. Helge v Drongelen-de Meijer (voorzitter kerkenraad)

Dhr. André Fokker (scriba kerkenraad) scribaat@pgoosthoek.nl (tel. 06 53642328)

Mw. Sophie Leenknecht – Dieleman

Dhr. Cees van Deijk

 

Naast onze ouderlingen hebben we ook een pastoraal medewerker: Dhr. Peter Morée.

Als u contact wenst kunt u contact opnemen met onze scriba, dhr. André Fokker.

Zie verder bij pastoraat.