Omzien naar elkaar in de naam van Christus

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. In onze gemeente proberen ouderlingen, vrijwilligers en onze pastoraal medewerker hier zo goed mogelijk invulling aan te geven.

http://www.protestantsekerk.nl/thema/pastoraat/