Als PG Oosthoek zijn we nog op zoek naar een predikant, zie onderstaande profielschets:

 

 

Profielschets predikant
De PG Oosthoek, zoekt een predikant voor 0,5 fte.

De PKN gemeente PG Oosthoek is een kleine pluriforme protestantse gemeente. Met twee kerkgebouwen, één in Kloosterzande en één in Hulst.

In de regio Zeeuws Vlaanderen zoeken wij samenwerking met de PKN kerken. Deze samenwerking krijgt steeds meer vorm. Daarnaast is er een samenwerking met de Rooms-Katholieke Parochie en haar voorgangers in Hulst.

Wij, van PG Oosthoek, streven ernaar om te groeien in geloven, om het geloof te beleven en uit te dragen. Als kerkenraad zoeken we er naar om, meer dan in de afgelopen periode, jonge gezinnen en jeugd te bereiken en nieuwe mensen te ontmoeten, te inspireren en ze bij onze gemeente te betrekken. We willen graag een kerk zijn voor jong en oud.
We willen samenwerken met scholen en maatschappelijke instellingen en onze gebouwen hiertoe openstellen. We verwachten dat we op deze manier de opdracht invulling geven om het geloof te delen en te leven in navolging van Christus.

Wat voor predikant zoeken wij?

Wij zoeken een predikant die

  • zich thuis voelt in onze pluriforme geloofsgemeenschap. Een predikant die ruimte en aandacht heeft voor spiritualiteit en bezinning en die met ons zoekt naar verbinding en gemeenschap. Een predikant met een open houding, die betrokkenheid toont bij de gehele gemeente, die gemakkelijk benaderbaar is en met mensen wil optrekken op hun geloofs- en levensweg.
  • met ons wil zoeken naar nieuwe manieren om kerk- en geloofsgemeenschap aantrekkelijker te maken voor (jonge) ouders (en via hen ook jeugd en jongeren) en de middengroep van 30-50-jarigen, een predikant die deze groepen kan aanspreken.
  • zich deskundig, vaardig en geïnspireerd voelt bij de eredienst als kernactiviteit (in brede zin van liturgie, muziek en prediking) en die ruimte heeft voor de verschillende vormen en invulling daarvan en die met ons wil zoeken naar verdere vernieuwing met behoud van vertrouwde, bekende elementen. Een predikant die boeiend kan spreken, spreekt vanuit het hart, gemeente inspireert en hierbij een vertaalslag kan maken naar de actualiteit en het dagelijks leven.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat een predikant wat betreft leren/exegese, en omzien naar elkaar/pastoraat in staat is om te wisselen van een uitvoerende/leidende rol naar een meer coachende, stimulerende en ondersteunende rol met delegeren van diverse activiteiten naar (al dan niet opgeleide/toegeruste) gemeenteleden, waar mogelijk in samenwerking met de collega-voorgangers van de samenwerking van de PKN kerken in de regio of van de Rooms-Katholieke kerk. En iemand die voortrekker wil en kan zijn bij het vergroten van onze speciale positie als Protestante gemeente: versterken van de gerichtheid naar buiten, zowel naar de scholen, maatschappelijke instellingen, als binnen het oecumenisch verband, en bij het meer zichtbaar maken van de gastvrijheid van onze gemeenschap.

Wij zoeken iemand die er zin in heeft om met ons aan de slag te gaan, ons voorgaat en verbindt in ons geloof en inspireert om gezamenlijk nieuwe wegen te zoeken!

meer informatie via scribaat@pgoosthoek.nl