Missie

De gezamenlijke basis van waaruit wij als PG Oosthoek gemeente willen zijn, is verwoord in de Kerkorde van de PKN; daarin herkennen wij het gezamenlijke geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest, God die onze Schepper en Bevrijder is, Hij die levend maakt en vernieuwt. De Bijbel is onze bron van inspiratie. Wij geloven dat vanuit de liefde van God elk mens waardevol is.

Iedereen die zich hierdoor voelt aangesproken, nodigen wij van harte uit om op zijn/haar eigen wijze deel te nemen aan de wereldwijde beweging van christenen die gericht is op het welzijn van mensen.

Visie

Op basis van het fundament dat verwoord is in de missie stelt PG Oosthoek zich op als een open en toegankelijke christelijke gemeente.

Hierbij richt zij zich op het ontwikkelen en stimuleren van een pastorale en diaconale houding om er zo te kunnen zijn voor een ieder die op onze weg wordt gebracht. Dit zien wij als een opdracht aan een ieder die bij de gemeente behoort of zich daarbij thuis voelt.

PG Oosthoek zoekt naar vernieuwende en inspirerende vormen van kerk-zijn om op die manier meer mensen te betrekken bij Gods goede boodschap.

Daarbij speelt ook altijd de vraag: Hoe vertalen we de Bijbelse verhalen in hun context, zodat het voor ons geloofsverhalen kunnen worden?

Wij, als PG Oosthoek, voelen ons geroepen om mensen gelegenheid, tijd en ruimte te bieden om God en elkaar te ontmoeten met diverse activiteiten die mensen uitdagen, prikkelen en aan het denken zetten.

Bij al onze activiteiten zijn we een open gemeente, zodat iedere bezoeker zich van harte welkom weet. Wij zien het als een belangrijke taak voor de kerk in het algemeen en voor de PG Oosthoek in het bijzonder om in de komende jaren juist ook in deze regio 10 met de toenemende vergrijzing en individualisering deze missie en visie te kunnen blijven uitdragen en invullen.