Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

– Johannes 14:6

Organisatie

Mw. Helge v Drongelen-de Meijer (voorzitter kerkenraad)

Dhr. André Fokker (scriba), scribaat@pgoosthoek.nl

Mw. Sophie Leenknecht – Dieleman

Dhr. Cees van Deijk

Dhr. Leander Klanderman (voorzitter krm), vz-krm@pgoosthoek.nl

Dhr. Jan Karremans (voorzitter diakenen), vz-diaconie@pgoosthoek.nl

Dhr. Mart Verbrugge (secretaris diakenen, penningmeester diakenen), secr-diaconie@pgoosthoek.nl

Vacante positie: Predikant