Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

– Johannes 14:6

Organisatie/Vacatures

(van links naar rechts: Ineke Proost, Mart, Sarina, Geraldine, Leander en Kees)

 

voorzitter: Vacant, vz-kerkenraad@pgoosthoek.nl

Mevr. Ineke Proost (scriba, diaken), scribaat@pgoosthoek.nl (tel. 06 48912812)

Dhr. Kees van Deijk (ouderling)

Dhr. Leander Klanderman (voorzitter krm), vz-krm@pgoosthoek.nl

Mevr. Geraldine van Heesch (diaken), diaconie@pgoosthoek.nl

Dhr. Mart Verbrugge (diaken), diaconie@pgoosthoek.nl

Mevr. Sarina de Schepper (secretaris diaconie), diaconie@pgoosthoek.nl

 

Predikant: ds. Aart van Houweling; tel. 0117-852402 avanhvdm@zeelandnet.nl

 

 

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Om goed te functioneren stelt de landelijke kerk diverse modellen en gespreksmateriaal ter beschikking.

Bezetting

Met het oog op de vervulling van de door de kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal ambtsdragers vast. In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn, met minimaal de volgende bezetting:

  • de predikant en ten minste twee ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn
  • twee ouderlingen die ook kerkrentmeester zijn
  • twee diakenen