Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Protestante Gemeente Oosthoek (hierna te noemen: PG Oosthoek) gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de gegevens van bezoekers van onze website. Om privacy redenen wordt informatie over bezoeken aan onze website nooit gebruikt om individuele personen te identificeren. PG Oosthoek gaat hier zorgvuldig mee om. Wij houden ons hierbij aan de wetgeving die in Nederland van toepassing is. Persoonlijke gegevens die je zelf via de website aan ons verstrekt, gebruiken we alleen voor jouw aanvraag, aanmelding of reactie. Daarna vernietigen we deze gegevens. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Onze website bevat cookies. Deze cookies maken het mogelijk dat de website beter functioneert en dat we het bezoek aan onze website kunnen monitoren. Cookies op onze website kunnen ook worden gebruikt om filmpjes te kunnen tonen, of functionaliteit met betrekking tot sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn mogelijk te maken.

Door de website van PG Oosthoek (www.pgoosthoek.nl) te gebruiken, wordt ingestemd met het hierboven omschreven beleid.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van PG Oosthoek. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. De inhoud van de website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PG Oosthoek.

We willen specifiek noemen dat de foto’s van onze bezoekers en kerkelijk medewerkers op deze website zijn gemaakt met instemming van de betrokkenen. Het is niet toegestaan om de foto’s van deze website op te slaan of in te zetten voor andere doeleinden dan het bekijken van deze website.

Disclaimer

Ondanks alle inspanningen kan PG Oosthoek niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde actueel is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. PG Oosthoek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. PG Oosthoek behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens – bij voorkeur – indienen door een e-mail te sturen naar privacy@pgoosthoek.nl.

Deze privacyverklaring en disclaimer zijn voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2018. PG Oosthoek behoudt zich het recht voor dit statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt op deze pagina.